DBAMY O SRODOWISKO ECO BANER WASKI
POZNAJ PULTUSIA BANER WASKI
PRZYRODA GMINY BANER
W ZGODNIE Z NATURĄ BANER


KLIKNIJ I SPRAWDŹ

gospodarka komunalna baner
Loading

{"arrow":"true","pagination":"true","speed":"300","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

 

Zrealizowano w ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w  Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w  celu poprawy jakości środowiska” realizowanego z udziałem środków z NFOŚiGW, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; Podtyp projektu 2.4.5c: Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Przejdź do treści