DBAMY O SRODOWISKO ECO BANER WASKI
POZNAJ PULTUSIA BANER WASKI
PRZYRODA GMINY BANER
W ZGODNIE Z NATURĄ BANER


KLIKNIJ I SPRAWDŹ

gospodarka komunalna baner
Loading

 

Zrealizowano w ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w  Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w  celu poprawy jakości środowiska” realizowanego z udziałem środków z NFOŚiGW, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; Podtyp projektu 2.4.5c: Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Przejdź do treści