Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” realizowanej w ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w  Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w  celu poprawy jakości środowiska”

Przeprowadzona w dniach 7 – 21 października br. akcja „Sprzątanie Świata” z udziałem uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za wygląd i jakość otoczenia.

Read more
Przejdź do treści