MATERIAŁY EDUKACYJNE DO POBRANIA

W RAMACH PROJEKTU
“PRZYJACIELE NATURY W PUŁTUSKU”
OPRACOWANO MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zachęcamy do pobrania materiałów i zapoznania się z informacjami dotyczącymi ekoturystyki w regionie, ochrony środowiska, rezerwatów przyrody w regionie, ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych oraz na temat gatunków zwierząt chronionych występujących na opisywanych obszarach.

Przejdź do treści