SPEKTAKLE EKOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU „PRZYJACIELE NATURY W PUŁTUSKU…”

W ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w Pułtusku…” we wszystkich szkołach podstawowych oraz przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pułtusk wystawiony zostanie spektakl o tematyce ekologicznej (łącznie 9 razy).

We wtorek, 5 listopada 2019 r. przedstawienia odbyły się Szkole  Filialnej w Bobach – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie i Przedszkolu nr 5 w Pułtusku. Kolejne spektakle odbędą się:

–  6 listopada 2019 r. w pułtuskich szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego, Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki, Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej;

–  7 listopada 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku oraz Przedszkolu nr 4 w Pułtusku.

Spektakle ekologiczne realizowane są w ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w  Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w  celu poprawy jakości środowiska” realizowanego z udziałem środków z NFOŚiGW, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów; Podtyp projektu 2.4.5c: Edukacja społeczności obszarów chronionych.

Zadaniem spektakli jest przybliżenie, w niecodzienny sposób, treści ekologicznych najmłodszym mieszkańcom naszego miasta i gminy. Ciekawa sceneria w połączeniu
z humorystycznym, nietuzinkowym spojrzeniem na zagadnienia ekologiczne ma poprzez zabawę, zachęcić dzieci do propagowania odpowiednich nawyków i kształtowania postaw ekologicznych.

Spektakle wykonywane przez profesjonalną grupę teatralną „Prima” z Warszawy,  obejrzy łącznie około 1420 widzów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, uczniom szkół, którzy wzięli udział w tegorocznych akcjach ekologicznych, mając tym samym swój wkład w działania na rzecz poprawy stanu środowiska.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Dodaj komentarz

Przejdź do treści