TAK NIE SEGREGUJEMY! Nie popełniaj tych błędów

W takcie wizji lokalnej przeprowadzonej 31 maja br. w miejscach składowania odpadów cmentarnych stwierdzono, że w pojemnikach przewidzianych do ich zbiórki znajdują się nie tylko przedmioty zgodne z przeznaczeniem, lecz ponadto m.in. odpady typowe dla gospodarstwa domowego – biodegradowalne oraz zmieszane, w tym też na przykład słoiki z przetworami spożywczymi, aczkolwiek wydaje się – niekoniecznie niezbędne w celu oddawania czci osobom zmarłym. W dalszym ciągu w ww. pojemnikach nie brakuje również odpadów budowlanych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być wywożone przez firmy budowlane bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Apelujemy, szczególnie do osób, którym tego typu poczynania nie są obce, aby postępowali zgodnie z prawem, ponieważ w niedalekiej przyszłości zwiększona zostanie częstotliwość kontroli oraz monitorowanie problemu i tego typu praktyki będą surowo karane.

Na fotografiach: przykładowa zawartość pojemników na odpady przy II cmentarzu grzebalnym od strony ulicy Sienkiewicza.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Przejdź do treści