Warsztaty edukacyjne z Pułtusiem

12 października br. uczniowie pułtuskich szkół uczestniczyli w niecodziennej konferencji połączonej z warsztatami proekologicznymi zorganizowanymi przez Urząd Miejski w Pułtusku w ramach projektu pt. „Przyjaciele natury w Pułtusku edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”.
Przyjaciele natury w Pułtusku

Grupą docelową realizowanego projektu edukacyjnego są uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego. Na konferencję inauguracyjną przybyła wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Pułtusk Dorota Subda wraz zastępcą Burmistrza Andrzejem Popowiczem oraz uczniowie: z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (klasy 1-3), z Zespołu Szkół Nr 4 w Pułtusku z Klasami Sportowymi (klasy 1-3 i 4-8), z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku (klasy 4-8) i z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku im. T. Kościuszki (klasy 1-3 i 4-8).

Przyjaciele natury w Pułtusku

W ramach konferencji, uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas których uczyli się poprawnej segregacji śmieci. Dowiedzieli się również o gatunkach chronionych zwierząt, które występują na ternach Natura 2000 w naszym regionie.

Wszyscy otrzymali na pamiątkę ekologiczne gadżety – torby ekologiczne, teczki, notesy oraz komplety długopisów. Dzięki temu, przekonali się, że tekturowe gadżety, wykonane z ekologicznych materiałów mogą zastąpić te, wykonywane często z tworzyw sztucznych.

Przyjaciele natury w Pułtusku

Wszyscy świetnie bawili się podczas nauki i zyskali nowego przyjaciela. Bobra “Pułtusia”, który jest maskotką projektu i zyskuje coraz większe grono proekologicznych przyjaciół, którzy dbają o środowisko naturalne.

Celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z powiatu pułtuskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnej powiatu pułtuskiego, w tym gminy Pułtusk, poprzez lokalne akcje promocyjne.

Przyjaciele natury w Pułtusku

Działania, które będą realizowane zgodnie z założeniami projektu to:
– Konkursy wiedzy ekologicznej dla różnych grup wiekowych.
– Olimpiada wiedzy ekologicznej.
– Wycieczki rowerowe szlakami Pułtuska i Puszczy Białej.
– Zajęcia terenowe na integracyjnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Nasz las”.
– Strona internetowa Eco Pułtusk – uruchomienie strony luty 2019 r.
– Foldery: szlaki rowerowe oraz rezerwaty przyrody.
– Zakładka do książek jako ulotka edukacyjna.
– Publikacja „Ekoturystyka – podróż i wypoczynek w zgodzie z naturą”.
– Maskotka Projektu – Pułtuś.

Projekt realizowany jest w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowana wynosi 376.261,00 zł natomiast całkowity koszt realizacji projektu 442.660,00 zł.

Dodaj komentarz

Przejdź do treści