„Ziemia jest naszym domem”

Do 12 kwietnia można zgłaszać prace na konkurs ekologiczny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Pułtusk pod hasłem „Ziemia jest naszym domem”.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku zaprasza dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Pułtusk do udziału w konkursie „Ziemia jest naszym domem”. Konkurs organizowany jest pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Nadleśnictwa Pułtusk.

Zadania oceniane będą w czterech kategoriach:

  • Kategoria I – przedszkola i klasy „0” szkół podstawowych: praca plastyczna „Przyroda wokół nas” – format A4, technika dowolna, płaska.
  • Kategoria II – klasy I – III szkół podstawowych: „Ubieram się eko” – strój ekologiczny wykonany z materiałów ekologicznych.
  • Kategoria III – klasy IV – VI szkół podstawowych: „Cuda z odpadów” – zabawka lub przedmiot użytkowy z materiałów ekologicznych.
  • Kategoria IV – klasy VII – VIII oraz III gimnazjum: plakat ekologiczny: „Osobliwości przyrodnicze Miasta Pułtusk” – format A1, technika dowolna, płaska.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 17 kwietnia 2019 roku, natomiast nagrody wręczone zostaną podczas PIKNIKU EKOLOGICZNEGO przygotowanego w ramach Gminnych Obchodów Dni Ziemi w dniu 28 kwietnia o godz. 16.00 na Przystani Miejskiej w Pułtusku (ul. Stare Miasto 28).

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie zainteresowań przyrodą, jej pięknem i różnorodnością.

Dodaj komentarz

Przejdź do treści