O PROJEKCIE

„PRZYJACIELE NATURY W PUŁTUSKU – EDUKACJA I WDRAŻANIE PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA”


Gmina Pułtusk, położona wśród bogatych i pięknych zasobów przyrody, realizuje działania edukacyjne w sferze ekologii przeznaczone szczególnie dla dzieci i młodzieży, ale przydatne również dla dorosłych.

Celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z powiatu pułtuskiego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród społeczności lokalnej powiatu pułtuskiego, w tym gminy Pułtusk, poprzez lokalne akcje promocyjne. Działania ukierunkowane są poprawę czystości przyrody w regionie oraz zachowanie w jak najlepszym stanie dziedzictwa naturalnego całej gminy Pułtusk, m.in. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w tym Puszczy Białej (kompleksu leśnego ciągnącego się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką) oraz często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów rezerwatów: Popławy, Stawinoga, Bartnia, Wielgolas, Dzierżenińska Kępa.
Celem projektu jest również upowszechnienie mody na odpoczynek, spacery, odwiedzanie pięknych miejsc, zabawę wśród natury i w zgodzie z naturą. W prowadzonych zajęciach z ekologii uczniom towarzyszy specjalna maskotka – „Pułtuś”.

Grupą docelową realizowanego projektu edukacyjnego są uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Pułtusk i Powiatu Pułtuskiego.  Docelowo oświatowa inicjatywa obejmuje niemal 150 tys. osób. 

W ramach realizacji projektu podejmujemy szeroko zakrojone (ogólnopolskie i regionalne) działania edukacyjne.

Do realizacji tego przedsięwzięcia wykorzystywane są różnorodne „ścieżki” kształcenia, np. gra edukacyjna wzbogacona o wirtualny spacer po terenach przyrodniczych Natura 2000: dolinie Dolnej Narwi, rezerwatach przyrody i obszarach Nadleśnictwa Pułtusk. Proponowane będą także konkursy w atrakcyjny sposób prezentujące wiedzę o przyrodzie i angażujące uczestników zarówno indywidualnie, jak i grupowo. 

Działania realizowane zgodnie z założeniami projektu to:
– Promocja eco Pułtuska projektu – utworzenie strony internetowej, wydruk folderów dotyczących szlaków rowerowych i rezerwatów przyrody, wydruk publikacji „Ekoturystyka”, wydruk zakładek do książek, produkcja breloczka maskotki „Pułtuś”, produkcja strojów maskotki „Pułtuś”.
– Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej.
– Akcje „Dni Ziemi”.
– Olimpiada wiedzy ekologicznej.
– Akcja „Sprzątanie Świata”.
– Spektakle o tematyce ekologicznej dla dzieci.
– Zakup pomocy dydaktycznych o tematyce ekologicznej.

Wierzymy, że taka forma nauki spowoduje u uczestników realizowanych działań, dobrą, spontaniczną i naturalną potrzebę dbania o środowisko naturalne.

Projekt realizowany jest w ramach pozyskanych funduszy zewnętrznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota dofinansowana w ramach POIŚ wynosi 376.261,00 zł Logotypy UE

Kwota dotacji 44.266,000 zł

Całkowity koszt realizacji projektu 442.660,00 zł.

Przejdź do treści