PRZYRODA GMINY PUŁTUSK

Przez gminę Pułtusk przepływa malownicza Narew, która płynie naturalnym korytem tworząc liczne starorzecza. Jest to rzeka wymarzona dla kajakarzy lubiących kontakt z przyrodą. Obok Pułtuska do Narwi wpada malutka Pełta – od niej pochodzi nazwa miasta.

Puszcza Biała rozciąga się od Narwi pod Pułtuskiem, aż do Broku nad Bugiem. W bezpośrednim sąsiedztwie gminy Pułtusk są dwa rezerwaty „Bartnia” i „Popławy”. Sosnowe lasy to idealne miejsce na długie spacery.

Gmina Pułtusk to także tereny wiejskie, gdzie mnóstwo typowo mazowieckich krajobrazów – polnych dróg wśród łanów zbóż, przydrożnych krzyży i samotnych grusz na miedzach. Rowerowa wycieczka wytyczonymi trasami to niezapomniane przeżycie. Zapraszamy na szlaki rowerowe, których opis można znaleźć na stronie www.pultusk.pl

ZOBACZ PIĘKNO NASZEGO REGIONU

Zapraszamy do aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Pułtusk.

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE
W OKOLICACH PUŁTUSKA

Piękno łąk i lasów wzbogacają malownicze wsie przysiółki i dawne dwory szlacheckie, zamieszkiwane przez życzliwych dla przybysza ludzi


Piękno chronionych obszarów doskonale oddaje powyższy cytat. Na terenie Gminy Pułtusk oraz terenach gmin ościennych występują różne formy ochrony przyrody: rezerwaty, pomniki przyrody, tereny Natura 2000 oraz Nadbużański Park Krajobrazowy.

REZERWATY:

REZERWAT “POPŁAWY”, REZERWAT STAWINOGA, REZERWAT “BARTNIA”, REZERWAT “WIELGOLAS” REZERWAT DZIERŻENIŃSKA KĘPA”.

OBSZARY NATURA 2000:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków “Dolina Dolnej Narwi”, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków “Puszcza Biała”

Więcej o przyrodzie naszego regionu w informatorze miejskim pt. “Pułtusk. Ekoturystyka – podróż i wypoczynek w zgodzie z naturą.


w pułtuskich lasach na terenach chronionych (1)

Przejdź do treści