Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” realizowanej w ramach projektu pn.: „Przyjaciele natury w  Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w  celu poprawy jakości środowiska”

Przeprowadzona w dniach 7 – 21 października br. akcja „Sprzątanie Świata” z udziałem uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pułtusk miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za wygląd i jakość otoczenia.
Poprzez czynny udział w sprzątaniu dzieci i młodzież mogły w sposób bezpośredni, namacalny zetknąć się z problemem zaśmieconego środowiska.

Podsumowanie akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” realizowanej w ramach projektu pn. „Przyjaciele natury w  Pułtusku

Żywy odzew uczniów i ich opiekunów pokazał iż losy naszej planety nie są im obojętne. Część uczestników w proteście przeciwko bezmyślnemu zaśmiecaniu ubrała się na czarno. Wśród najmłodszych uczestników akcji słychać było głosy dezaprobaty i  niezrozumienie wobec skali zaśmiecania otaczającego ich świata. Młodym ludziom ciężko było zrozumieć czemu ludzie tak nierozsądnie niszczą „swój dom” jakim jest Planeta Ziemia.
Aktywne uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach uwrażliwia młodych ludzi na potrzebę dbania o środowisko, kształtuje odpowiednie nawyki, skłania do rozmyślnego wyboru naturalnych produktów, opakowań biodegradowalnych w celu minimalizowania ilości odpadów.

W akcji wzięło udział ok. 2000 osób.
Uczestnicy objęli sprzątaniem znaczną część obszaru Gminy Pułtusk, w tym tereny szkolne i ich otoczenia, teren miasta i wsi.
Po zakończonym sprzątaniu na uczestników czekał zasłużony poczęstunek oraz gry i zabawy o charakterze ekologicznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom szkół, dyrektorom, nauczycielom, którzy wzięli udział w tegorocznej akcji proekologicznej i tym samym przyczynili się do poprawy stanu środowiska.

Mamy nadzieję, że w kolejnych akcjach „Sprzątania Świata” wezmą udział nie tylko uczniowie ze szkół, ale również cała społeczność lokalna.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Dodaj komentarz

Przejdź do treści