EDUKACJA EKOLOGICZNA W PUŁTUSKU DZIĘKI UNIJNEJ DOTACJI Z NFOŚiGW

Gmina Pułtusk, położona wśród bogatych i pięknych zasobów przyrody, podejmie działania edukacyjne w sferze ekologii przeznaczone szczególnie dla dzieci i młodzieży, ale przydatne również dla dorosłych. Docelowo oświatowa inicjatywa obejmie niemal 150 tys. osób. Na ten cel Pułtusk otrzyma unijne wsparcie finansowe z NFOŚiGW w kwocie niemal 380 tys. zł.

Projekt będzie realizowany pn. „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska”. Umowę przekazania dotacji 14 czerwca br. w siedzibie Ministerstwie Środowiska w Warszawie podpisały: Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król oraz p.o. Burmistrza Pułtuska Dorota Subda.

W ramach tej inicjatywy beneficjent podejmie szeroko zakrojone (ogólnopolskie i regionalne) działania edukacyjne, których celem ma być poprawa czystości przyrody w regionie oraz zachowanie w jak najlepszym stanie dziedzictwa naturalnego całej gminy Pułtusk, m.in. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w tym Puszczy Białej (kompleksu leśnego ciągnącego się od Pułtuska po Ostrów Mazowiecką) oraz często odwiedzanych przez mieszkańców i turystów rezerwatów: Popławy, Stawinoga, Bartnia, Wielgolas, Dzierżenińska Kępa. Edukacja będzie skierowana przede wszystkim do uczniów placówek oświatowych z terenu gminy i powiatu Pułtusk, ale także do dorosłej, lokalnej społeczności oraz instytucji gminnych.

Całkowity koszt inicjatywy wyniesie 442 660 zł, a unijna dotacja zamknie się w kwocie 376 261 zł. Projekt obejmie łącznie 147 482 osób.

Do realizacji tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane różnorodne „ścieżki” kształcenia, np. gra edukacyjna wzbogacona o wirtualny spacer po terenach przyrodniczych Natura 2000: dolinie Dolnej Narwi, rezerwatach przyrody i obszarach Nadleśnictwa Pułtusk. Proponowane będą także konkursy w atrakcyjny sposób prezentujące wiedzę o przyrodzie i angażujące uczestników zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Przewidywana jest specjalna akcja dla dzieci i młodzieży „Czytanie na polanie” skierowana do uczniów szkół przy współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk. W jej ramach pracownicy nadleśnictwa i Urzędu Miejskiego zorganizują aktywny wypoczynek dzieci na łonie natury, opowiedzą o okolicznej przyrodzie oraz będą czytać wspólnie z dziećmi książki o tematyce przyrodniczej. Jeszcze inną formą zaangażowania najmłodszych, będą cyklicznie powtarzane zajęcia terenowe na integracyjnej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Nasz Las”. Razem z edukatorem z Nadleśnictwa Pułtusk młodzież, wędrując po lesie, będzie obserwowała zmiany w przyrodzie i zbierała materiały do pracy plastycznej pod hasłem „malowanie lasem”. Spotykając się na leśnej polanie, uczestnicy zabaw będą tworzyli kompozycje plastyczne z użyciem owoców leśnych, liści, trawy, kory drzew.

Zorganizowana zostanie również specjalna akcja promująca ekoturystykę. Jej celem ma być upowszechnienie mody na odpoczynek, spacery, odwiedzanie pięknych miejsc, zabawę wśród natury i w zgodzie z naturą. W prowadzonych zajęciach z ekologii uczniom ma towarzyszyć specjalna maskotka – „Pułtuś”.

PODPISANIE UMOW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU PRZYJACIELE NATURY W PUŁTUSKU

– Projekt, który zamierza zrealizować gmina Pułtusk w ramach edukacji ekologicznej jest mieszkańcom miasta i powiatu pułtuskiego niezwykle potrzebny. Są tam znakomite warunki przyrodnicze i zwłaszcza młodzież powinna wiedzieć, jak jeszcze lepiej chronić przyrodę. Mam nadzieje, że postawione cele uda się sprawnie zrealizować i za rok, po zakończeniu projektu, świadomość ekologiczna wzrośnie, a wszyscy będą nawzajem wspierać się w wysiłkach proekologicznych, troszcząc się o niezanieczyszczanie przyrody – zaznaczył uczestniczący w uroczystości podpisania umowy Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

– Będziemy edukować ekologicznie szczególnie najmłodszych mieszkańców miasta. Wierzymy, że taka forma nauki spowoduje u nich dobrą, spontaniczną i naturalną potrzebę dbania o środowisko naturalne – zapowiedziała p.o. Burmistrza Pułtuska Dorota Subda.

Pułtuskiego program ekologiczny ma być realizowany do końca września 2019 r. Przedsięwzięcie będzie dotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki środkom finansowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Info. pras. NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Przejdź do treści