WARTO PRZECZYTAĆ

O walorach przyrodniczych Pułtuska oraz terenach chronionych dowiesz się z opracowanego w ramach projektu “Przyjaciele natury w Pułtusku” Informatora Miejskiego.

Pułtusk zdaje się mieć duszę. Poczujemy ją spacerując po najdłuższym, brukowanym rynku Europy, zwiedzając niepowtarzalne zabytki i poznając bogatą historię miasta. Pułtusk potrafi zaczarować swym pięknem, historią i nieodkrytym wnętrzem. Jednak prawdziwa magia zaczyna rozlewać się wraz z meandrującą rzeką Narew i jej odnogami – kanałami, które okalając starą część miasta tworzą wyspę. Nie dziwi więc, iż miasto, w którym można pływać kajakami nazywane bywa Wenecją Mazowsza. Niezwykłych doznań dostarcza rejs gondolą po Narwi, który stwarza nieograniczoną możliwość odkrywania i podziwiania piękna naturalnego, dziewiczego krajobrazu jaki tworzą rozlewiska rzeki wraz z jej całym dorobkiem faunistycznym i florystycznym

Aby dowiedzieć się o gatunkach chronionych, rezerwatach i obszarze Natura 2000 – kliknij i przeczytaj.

Dodaj komentarz

Przejdź do treści